Projektne aktivnosti

Zelo pomembno je bilo, da smo načrtovali skupne aktivnosti učenja, poučevanja, usposabljanja, kajti na ta način smo najboljše preverili naše načrtovane treninge za učitelje, predvsem pa smo si hrvaški in slovenski učitelji izmenjali dobre prakse, saj je bilo načrtovano, da bi vsaka šola v treh letih izmenjala 12 učiteljev ter 10 učencev.
Za vsakokratkotrajno aktivnost učenja, poučevanja, usposabljanja so štirje učitelji za šest dni obiskali partnersko šolo kot kratkoročni skupni dogodek za usposabljanje osebja. Obiskovali smo pouk, sodelovali pri šolskih aktivnostih, načrtovali in testirali trening učiteljev z aplikacijami, načrtovali nadaljnje aktivnosti.
Zadnje leto projekta pa so tudi naši učenci skupaj z učitelji imeli 6-dnevne mobilnosti z vidika analize implementacije sodobnega pouka z aplikacijami po prenovljeni digitalni Bloomovi taksonomiji. Torej v treh smo v treh letih izvedli 6 kratkotrajnih aktivnosti učenja, poučevanja ali usposabljanja (podrobno spodaj Cn) in tako izmenjali 24 učiteljev in 20 učencev. Do odstopanj je prišlo le v času trajanja mobilnosti, saj smo namesto 5 dnevnih izvedli 6 dnevne (pon – sob) zaradi lažje organizacije sobotne strokovne ekskurzije vseh udeležencev, ko je bilo pouka prosto. Zato prihaja tudi do finančnega neujemanja v Mobility toolu, ker smo po posvetu z nacionalno agencijo vnašali dneve trajanja realno, kot je bilo.
(Visited 94 times, 1 visits today)