Cilj projekta

V našem projektu smo si določili naslednje kazalnike, da smo lahko merili zastavljene cilje:
 • 1 uspešno izveden projekt izveden v dobrem partnerskem sodelovanju,
 • 1 odobreno zaključno poročilo projekta,
 • 1 novi predlog partnerskega sodelovanja.
Vse zastavljene cilje smo dosegli.
Na področju evalvacije projekta so bili kazalniki sledeči:
 • 1 evalvacijsko poročilo, ki bo kazalo na kvalitetno izvajanje projektnih aktivnosti.
 • na slovenski šoli uporabljata 2 učitelja sodobne pripomočke (aplikacije na tabličnih računalnikih) pri pouku, na koncu projekta jih bo 6
 • na hrvaški šoli uporablja 1 učitelj sodobne pripomočke (aplikacije na tabličnih računalnikih) pri pouku, na koncu projekta jih bo 5.
Vse zastavljene cilje smo dosegli, celo presegli smo jih glede na število učiteljev, ki pri pouku uporabljajo sodobne pripomočke tako pri nas kot na sosednjih šolah.
Pri promociji projekta smo imeli naslednje kazalnike:
 • 1 izdelana grafična podoba projekta,
 • 8 medijskih objav o projektu,
 • 2 izpeljani zaključni konferenci v obeh državah.

Vse načrtovano smo izpeljali, celo presegli smo število medijskih objav. Po dogovoru z našo agencijo smo namesto dveh izvedli eno zaključno konferenco projekta v Varaždinu zaradi večje medijske pokritosti.

V projektu smo prijavili naslednje izdelane rezultate:

 • Razviti 3 moduli izobraževanja (treningi) za učitelje za uporabo sodobnega pouka.
 • Spletna stran projekta.
 • Publikacija (priročnik) o uporabi digitalnih učnih pripomočkov.

Vse prijavljene rezultate smo uspešno izdelali, najbolj pa smo ponosni na priročnik, katerega potencial sta prepoznali založbi Profil Klett (Hrvaška) in Rokus Klett (Slovenija), ki sta ga natisnili in s tem smo poskrbeli za širšo diseminacijo, ki jo na začetku projekta nismo predvideli.

Priročnik v slovenskem jeziku

1. modul 2. modul 3. modul

 

Priročnik v hrvaškem jeziku
Vabimo, da si priročnike prenesete k sebi in jih uporabljate.

(Visited 685 times, 1 visits today)